At udlicitere rekruttering i et firma til et rekrutteringsbureau har utallige plusser

Er rekruttering blevet en opgave, der stjæler både tid og penge for jeres virksomhed? Løsningen er at overlade rekruttering til et rekrutteringsbureau. På den måde kan personalemedarbejderne i jeres firma bruge deres ressourcer på personalet imedens jeres virksomhed helt sikkert får en kvalificeret kollega, der er perfekt til organisationen professionelt såvel som personlighedsmæssigt, ifald et vikar- eller rekrutteringsbureau står i spidsen for opgaverne ved jeres rekruttering af nyt personale. Men hvilke arbejdsopgaver er det helt præcist, at et rekrutteringsbureau vil kunne ordne p.v.a. jeres firma i forhold til rekruttering af nyt personale? Dette vil jeg forsøge at besvare på baggrund af en lang række erfaringer der er et resultat af mange år med forskellige jobs som personaleansvarlig hos en international virksomhed.

For så vidt man som firma outsourcer rekruttering til et vikarbureau, vil det til enhver tid være en væsentlig fordel, at konsulenten fra bureauet får lejlighed til at aflure behov såvel som ønsker hos det pågældende firma plus ved den potentielle medarbejder. Og det førend, at parterne får lejlighed til møde hinanden ved en samtale. Desuden får den pågældende virksomhed kvalificeret hjælp til at lave en optimal jobbeskrivelse såvel som en personprofil, førend selve rekrutteringen af den bedst egnede kandidat sættes i gang. Når de ting er på plads, begynder vikarbureauet altså rekrutteringsfasen. I første omgang vil rekrutteringsbureauet som regel søge i deres kartotek for at finde potentielle kandidater. Ofte er det muligt at udvælge den kandidat, der ender med at få jobbet, på den måde. Hvis ikke det lykkes, så vil rekrutteringsbureauet stå for samtlige opgaver i relation til annoncering ved ekstern rekruttering af den nye medarbejder.

På dette tidspunkt i rekrutteringsforløbet har virksomheden mulighed for at arbejde videre som normalt, eftersom vikarbureauet står for alt arbejdet med at finde de bedst egnede ansøgere til jobbet, som efterfølgende bliver inviteret til et jobinterview hos firmaet. I forbindelse med udvælgelsesfasen anvendes nogle anerkendte redskaber med henblik på at sørge for en perfekt rekruttering. Disse redskaber kan for eksempel være en personprofilanalyse plus relevante tests af kandidatens kunnen. Desuden er det muligt, at lade bureauet sørge for, at der udføres en grundig referencekontrol ved kandidaternes forudgående arbejdsgivere. Rekrutteringsforløbet stopper dog ikke så snart, at virksomheden får de bedste kandidater til en samtale. Bureauets konsulenter klarer også opfølgningen når samtalerne er gennemførte. Og så kan den ansættende virksomhed vælge at bruge ”Try & Hire” ordningen, der giver firmaet en chance for at indlede det nye ansættelsesforhold, som et vikariat på tre måneder.

Plusserne ved outsourcing af rekruttering er kort fortalt mange for netop dit firma. Dig og dine kollegaer vil ikke alene få en perfekt ny medarbejder. Det er også med et ubetydeligt ressourceforbrug for jer i firmaet, så dine kollegaer og dig kan bruge kræfterne på konkrete arbejdsopgaver i virksomheden under rekrutteringen. Ifald jeres virksomhed beslutter jer for at finde det helt rigtige bureau til at varetage al rekruttering for jer, er I godt på vej ved at se på, om det bureau, som I kigger på, er VICE certificeret.